Sąvokų vikia
Advertisement

savybė, bendra visoms konverguojančioms skaičių eilutėms. Kiekvienos konverguojančios eilutės bendrojo nario riba, kai , lygi nuliui.

Advertisement