Sąvokų vikia
Advertisement

Objekto santykinė forma - tai atstumų santykių visuma. (Dvi formos - sakoma - yra vienodos, jei proporcingai padidinant ar sumažinant vieną objektą galima gauti objektą, tapatų kitam objektui.)

Objekto absoliutinė forma - tai atstumų skirtumų visuma. (Forma čia - tai kontūrai ir tūris, kurie egzistuoja kaip skirtingų atstumų iki stebėtojo visuma.) Absoliutinės formos dar kitaip vadinamos objektais.

Advertisement