Sąvokų vikia
Advertisement
Perskaitykite įžangą.

Visi puslapiai


Štai kaip naudotis šiuo puslapiu:
  • Kuomet rašote el. laišką arba Interneto puslapį ir norite pašalinti daugiaprasmiškumą nurodant tiksliai kuria prasme naudojate žodį, paprasčiausiai įveskite į savo naršyklės adreso eilutę sekančio tipo adresą, jame nurodydami žodį ar frazę, kurią norite naudoti:
http://concept.wikia.com/wiki/Jūsų_žodis_ar_frazė_(ID)
  • Įrašykite savo Jūsų_žodis_ar_frazė žodį ar frazę, kurią noriai norite panaikinti daugiaprasmiškumą.
  • Pasirinkite ID. ID turi būti mažiausias dar nepanaudotas natūralusis skaičius (pvz., 1,2,3,..), ir atidarę šiuo adresu esantį puslpį trumpai apibrėžkite tikslią prasmę, kuria naudojate žodį.

Pastaba 1: šis puslapis yra kuriamas. Planuoju atuomatizuoti apibrėžimų apjungimo į apibendrinančius puslapius procesą, kad būtų lengviau surasti žodžio apibrėžimą, kurį turite minty, jei jis jau yra įvestas.

Pastaba 2: Rekomenduoju apibrėžimų iš pradžių paieškoti žodynuose, kaip kad http://www.lki.lt/dlkz/ , o tik po to - jei nerandate prasmės, kuria naudojate žodį, žodyne - rašyti savo prasmę.

Pastaba 3: Jau yra analogiški šiam puslapiui projektai kitomis kalbomis (šiuo metu yra anglų, japonų, kinų kalbomis). Jūs galite prisidėti prie jų kūrimo atskirai, tačiau jei tik radote kita kalba užrašytą apibrėžimą tiksliai atitinkantį tą pačią savoką, sujunkite puslapius juose įrašydami tokį kodą:

[[en:Angliškas_žodis_ar_frazė_(ID)]]
[[ja:Japoniškas_žodis_ar_frazė_(ID)]]
[[zh:Kiniškas_žodis_ar_frazė_(ID)]]

kiekvieno iš puslapių apačioje. Tokiu būdu sukursite atvaizdį tarp ekvivalenčių apibrėžimų užrašytų skirtingomis kalbomis, atitinkančių tą pačią sąvoką.

Tai leis mums sukurti standartizuotas žodžių reikšmes, arba vadinamąjį Definitionary, kuris yra nuo kalbos nepriklausomų dokumentų (Language Independent Documents) idėjos įgyvendinimo pagrindas. Tikiuosi, kad turėsiu laiko ne už ilgo parašyti JavaScript programą, kuri leis rašant elektroninį paštą automatiškai rodyti sąrašą reikšmių, kuriomis norite naudoti žodį, ir nuorodas į apibrėžimus rašant elektroninį laišką įrašinėti dar greičiau.

Advertisement