Sąvokų vikia
Advertisement

Santykinis tapatumas - tai visų savybių sutapimas kieno nors požiūriu, kada objektas, atrodo, kad turi visas tokias pačias savybes. (T.y., santykinis tapatumas yra proporcingumo atvejis {kai proporcingumo koeficientas yra lygus 1}.)

Absoliutusis tapatumas (identiškumas) - tai buvimas tokiu pačiu visais galimais požiūriais (t.y., "buvimas tuo pačiu"). (T.y., kiekvienas objektas absoliučiai tapatus gali būti ir būtinai yra tik pats sau, ir niekam kitam. Jei turėsime jo kopiją, ji net nebus absoliučiai tapati, jeigu tik bus kitame laiko momente. T.y., realybėje net tas pats objektas kitą laiko momentą nebus tapatus objektui prieš tą laiko momentą, ir pan.). Absoliutų tapatumą dar būtų galima pavadinti "tuo patumu".

Kiekvienas objektas yra tas pats sau ir tik sau.
Kiekvienas objektas yra absoliučiai tapatus sau ir tik sau.

T.y., kiekvienas objektas kiekvieną kitą momentą yra vis kitas unikalus ir nepakartojamas objektas.

Advertisement